El Servei Especialitzat d’Atenció a la Vellesa del Bages es reforça amb la incorporació de les avaluacions in situ i la capacitat d’intervenció

El Servei Especialitzat d’Atenció a la Vellesa del Bages es reforça amb la incorporació de les avaluacions in situ i la capacitat d’intervenció

Des d’aquest gener a tots els municipis del Bages i també a Manresa a través de la incorporació d’una treballadora social i l’augment d’hores de l’equip format per una figura professional de psicologia especialitzada i una altra en advocacia. Durant els