L’Ajuntament convoca proves per seleccionar un enginyer/a de camins, canals i ports i un tècnic/a d’obra pública

L’Ajuntament convoca proves per seleccionar un enginyer/a de camins, canals i ports i un tècnic/a d’obra pública

Les bases de la convocatòria es poden consultar a la l’adreça https: https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8589-convocatories/OFE El termini de presentació per les dues convocatòries finalitza el 2 de març L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives de concurs-oposició per a la selecció d’un tècnic/a superior enginyer/a

L’Ajuntament de Manresa convoca proves per cobrir una plaça d’arquitecte/a

L’Ajuntament de Manresa convoca proves per cobrir una plaça d’arquitecte/a

Les bases de la convocatòria es poden consultar a  l’adreça https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8589-convocatories/OFE El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de febrer L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives de concurs -oposició lliure per a la selecció d’una plaça d’arquitecte/a,