Més de 700 persones s’impliquen en el procés participatiu sobre el Pla Director urbanístic per a l’ampliació del parc de l’Agulla

Més de 700 persones s’impliquen en el procés participatiu sobre el Pla Director urbanístic per a l’ampliació del parc de l’Agulla

El procés participatiu, telemàtic i amb sessions presencials, volia recollir les necessitats del territori i la voluntat de la ciutadania abans de redactar el Pla Director Urbanístic, un instrument de planificació supramunicipal —impulsat pel Departament de la Vicepresidència— que crearà