L’Ajuntament convoca places d’enginyer/a de camins i de tècnic/a d’obra pública i obre borses de treball d’agents d’acollida i d’electricistes

L’Ajuntament convoca places d’enginyer/a de camins i de tècnic/a d’obra pública i obre borses de treball d’agents d’acollida i d’electricistes

L’Ajuntament de Manresa manté obertes en aquests moments quatre convocatòries d’oferta pública de treball. Dues d’elles són per ocupar una plaça de tècnic/a superior enginyer/a de camins, canals i ports; i una plaça de tècnic/a de grau mitjà en obra

L’Ajuntament convoca proves per seleccionar un enginyer/a de camins, canals i ports i un tècnic/a d’obra pública

L’Ajuntament convoca proves per seleccionar un enginyer/a de camins, canals i ports i un tècnic/a d’obra pública

Les bases de la convocatòria es poden consultar a la l’adreça https: https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8589-convocatories/OFE El termini de presentació per les dues convocatòries finalitza el 2 de març L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives de concurs-oposició per a la selecció d’un tècnic/a superior enginyer/a