L’Ajuntament de Manresa convoca proves per cobrir una plaça d’arquitecte/a

L’Ajuntament de Manresa convoca proves per cobrir una plaça d’arquitecte/a

Les bases de la convocatòria es poden consultar a  l’adreça https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8589-convocatories/OFE El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de febrer L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives de concurs -oposició lliure per a la selecció d’una plaça d’arquitecte/a,