L’Ajuntament obre la 9a edició de la convocatòria de microcrèdits per afavorir la creació i la consolidació d’empreses a Manresa


Es poden presentar les sol·licituds fins al  30 de setembre de 2022. La documentació es pot presentar presencialment a l’Oficina de l’OAC situada a la Pl. Major núm. 1 o telemàticament a aquest enllaç

 

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha obert la 9a edició de la convocatòria per a la concessió d’ajuts reintegrables o microcrèdits que té per objectiu facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d’empreses a Manresa, o a incentivar a través de noves inversions, la consolidació d’empreses ja constituïdes, amb menys de cinc anys d’activitat.

Els microcrèdits consten de dues línies. La primera línia per a Microcrèdits destinats a la creació d’empreses, per a persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin començat l’activitat a partir de l’1 d’octubre de 2021 o per a empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou centre de treball, establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre que  l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 d’octubre de 2021 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.

La segona  línia està destinada a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat. Empreses, amb qualsevol forma jurídica, constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat i que quedin excloses com a beneficiàries de la línia 1, ubicades a Manresa, que hagin de realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la seva capacitat comercial, productiva, reformes del punt de venda, sempre que la intervenció incideixi en el procés de la seva consolidació. S’exclouen com a beneficiàries les empreses del sector immobiliari i financer. També s’exclouen com a beneficiàries aquelles empreses o grups empresarials, ja constituïts, amb un volum de facturació superior als 500.000 euros anuals.  

 

Condicions dels microcrèdits

El tipus d’interès de l’ajut serà zero i el termini màxim de devolució serà quatre anys amb una amortització trimestral de quotes lineals. Els ajuts poden arribar fins al 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.


La presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2021
. La documentació es pot presentar presencialment a l’Oficina de l’OAC situada a la Pl. Major núm. 1 o telemàticament  a aquest enllaç.

Us informem que estaran obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i, per tant, hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics les persones jurídiques; les entitats sense personalitat jurídica; aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria; i aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç de la pàgina web del CEDEM a través d’aquest accés directe.

Per a més informació us podeu posar en contacte per correu electrònic cedem@ajmanresa.cat o al telèfon 93 878 76 25.

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

L’Ajuntament obre la 9a edició de la convocatòria de microcrèdits per afavorir la creació i la consolidació d’empreses a Manresa
Etiquetado en:                                    
A %d blogueros les gusta esto: