L’Ajuntament de Manresa convoca proves selectives per contractar una plaça de coordinació general


El període de sol·licituds finalitza el 14 d’abril. Les bases de la convocatòria es poden consultar a l’adreça https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8589-convocatories/OFE

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives per a la cobertura de la plaça i lloc de treball de coordinador/a general, que tindrà la missió de liderar i impulsar l’actuació de l’administració municipal en les diferents àrees o serveis d’acord amb la normativa vigent i les directrius de l’equip de govern així com promoure els valors, actituds i formes de fer per aconseguir una sòlida cultura de servei a la ciutadania i la generació de valor públic.

La seva funció serà la de liderar l’estratègia de l’organització de l’Ajuntament, assessorar l’alcalde/essa i el govern municipal en la presa de decisions i coordinar els diferents serveis i àrees municipals i ens dependents d’aquest; impulsar i coordinar l’execució dels acords presos pels òrgans de govern de l’Ajuntament, entre altres funcions.

La persona seleccionada ostentarà la condició de directiu/va públic/a professional i en el cas que sigui funcionari/ària de carrera de l’Administració serà declararà en la situació administrativa de serveis especials per la seva administració d’origen.

Les persones aspirants han de tenir titulació requerida per accedir al grup de classificació A, subgrup A1 del personal funcionari (títol universitari de Grau, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o equivalent), no estar afectat per motius d’incompatibilitat del personal de les administracions públiques i acreditar una experiència mínima de 4 anys en el sector públic o 6 anys en el sector privat en l’exercici de responsabilitats directives.

El període de presentació de sol·licituds finalitza el dijous 14 d’abril.

Podeu conèixer tots els detalls de la convocatòria en aquest enllaç

 

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

L’Ajuntament de Manresa convoca proves selectives per contractar una plaça de coordinació general
Etiquetado en:                                    
× +info?
A %d blogueros les gusta esto: