Crònica del ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del dia 17 de febrer


Durant la sessió plenària, es va aprovar per unanimitat l’Estratègia Local pel Dret a l’Alimentació i es va informar d’una modificació de crèdit per pagar el lloguer de l’antiga oficina bancària de la plaça Major, que es destinarà a ampliar les instal·lacions actuals de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. També es va aprovar l’augment del 2% de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Manresa i dels càrrecs electes municipals, així com una modificació del règim de dedicació d’alguns regidors de govern. Al tram final del ple, es van debatre proposicions sobre el cànon de residus de Catalunya, sobre les encausades en el marc de la vaga feminista del 2019 i sobre la inclusió financera i bancària de la gent gran a Manresa.

imagen

El ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa corresponent al mes de febrer, celebrat aquest dijous dia 17 a la tarda, es va iniciar amb la informació corresponent a diverses resolucions d’alcaldia, entre les quals destaca la modificació de crèdit realitzada per pagar el lloguer (13.000 euros anuals) de l’antiga oficina de La Caixa de la plaça Major, que l’Ajuntament ha arrendat per tal de poder ampliar les instal·lacions destinades a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

 

Es va passar aleshores a l’apartat de dictàmens. Dins l’àrea d’Alcaldia i Presidència, es van debatre quatre punts. En primer lloc, l’autorització a Aigües de Manresa per a la contractació d’un préstec de 3,5 milions d’euros (a retornar en deu anys) per al finançament d’inversions de l’any 2021. Es va aprovar amb el vot a favor del govern, l’abstenció de PSC i C’s i el vot en contra de Fem. En segon lloc, es va aprovar l’augment del 2% de les retribucions dels càrrecs electes municipals, amb el vot a favor d’ERC i JxM i l’abstenció dels grups de l’oposició.

 

En tercer lloc, es va debatre la modificació del règim de dedicació de cinc regidors de govern, a causa de la presa de possessió com a diputat provincial de la Diputació de Barcelona del regidor Valentí Junyent Torras, que ha fet reduir la seva jornada a l’Ajuntament al 49%. A conseqüència d’això, en el ple es va proposar que la retribució que havia quedat alliberada s’utilitzés per augmentar la de quatre regidores que, amb el mandat ben entrat, s’ha vist que havien quedat per sota de la seva dedicació real. El punt es va aprovar amb el vot a favor d’ERC i JxM, l’abstenció de PSC i C’s i el vot en contra de Fem. Amb la modificació, la regidora Núria Masgrau Fontanet (responsable d’Indústria, Comerç i Activitats i de Barris, Acció Comunitària i Civisme) passarà a tenir un percentatge de retribució del 85%, la regidora Mariona Homs Alsina (responsable d’Acció i Inclusió Social) un percentatge del 80% i la regidora Claudina Relat Goberna (responsable de Centre Històric) i la regidora M. Mercè Tarragó Costa (responsable de Ciutat Saludable) un percentatge del 70%.

 

El darrer i quart punt de l’àrea d’Alcaldia i Presidència va ser el dictamen per modificar la designació de representants de la corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal, que es va aprovar amb el vot a favor d’ERC, JxM i el PSC, i l’abstenció de Fem i C’s.

 

Dins l’àrea de Serveis Generals, es va aprovar —amb el vot a favor del govern, l’abstenció de PSC i Fem i el vot en contra de C’s— la modificació de l’ordenança fiscal que regula l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (les anomenades plusvàlues) per tal d’adaptar-la a la nova regulació, després que el passat novembre entrés en vigor la nova jurisprudència dictada pel Tribunal Constitucional sobre aquest impost. També es va aprovar una rectificació d’un acord del ple del dia 18 de novembre de 2021, referent a la classificació del Sector Públic, amb els vots a favor del govern i l’abstenció de la resta de grups; la pròrroga del contracte per un any del servei de retirada, eliminació i reciclatge de documents procedents d’arxius de les dependències municipals —amb el vot a favor d’ERC, JxM i C’s i l’abstenció de PSC i Fem—; la modificació de la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Manresa, en la qual destaca la creació de la plaça de coordinador general (es va aprovar  amb els vots d’ERC i JxC i l’abstenció de la resta de grups), i el dictamen segons el qual es van augmentar un 2% les retribucions del personal de l’Ajuntament, en aquest cas aprovat per unanimitat.

 

També es van aprovar per unanimitat els cinc darrers punts del ple. Dins de l’àrea de Territori, la modificació puntual del POUM, que es va fer per ajustar les prescripcions assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central. Dins l’àrea de Desenvolupament Local, les bases que regulen l’atorgament d’ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per a les activitats que realitzen anualment.

 

I dins de Drets i Serveis a les Persones, les bases per a les subvencions d’aquesta àrea i també l’Estratègia Local pel Dret a l’Alimentació, un document consensuat amb entitats i amb totes les regidories que marcarà les línies estratègiques sobre les quals l’Ajuntament de Manresa haurà de basar les seves polítiques i accions en tot allò relacionat amb l’alimentació (més informació en aquest enllaç).

 

La darrera part del ple va servir per debatre les proposicions dels grups municipals. La primera va ser presentada per ERC, JxM i Fem en defensa del cànon de residus de Catalunya. El PSC i Fem hi van votar en contra.

 

Les dues següents estaven relacionades amb la vaga del 8 de març de 2019. La primera era de Fem Manresa i demanava “donar suport a les encausades”, demanar “la seva absolució” i “denunciar la repressió exercida per part dels Mossos d’Esquadra durant tota la jornada de vaga del 8 de març de 2019, creant un clima de violència amb l’objectiu d’atemorir al feminisme organitzat”. Només va rebre el vot del grup proposant, Fem; la resta de grups hi van votar en contra.

 

La segona, entrada per ERC i JxM, demanava “mostrar la solidaritat amb les deu encausades davant d’una petició de condemna desproporcionada”, (*17*) que ja es van prendre en el ple posterior als fets, de 2019, “defensar el dret de les dones” i “donar suport a les mobilitzacions feministes sempre que es duguin a terme de forma pacífica”. Hi van votar a favor ERC i JxM, mentre que el PSC i C’s es van abstenir i Fem hi va votar en contra.

 

La darrera proposició la va penetrar el PSC per debatre la inclusió financera i bancària de la gent gran a Manresa. Es va debatre, però a petició de la resta de grups el PSC la va terminar retirant per tal de treballar-la conjuntament amb partits i moviments i entitats socials.

 

Abans de tancar la sessió, el PSC va penetrar una pregunta per demanar sobre la possible pèrdua d’uns diners provinents d’una subvenció de la Diputació. Va ser resposta per l’alcalde, que va aclarir que havia estat un error de la mateixa Diputació i que l’ens provincial ja l’havia resolt.

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

Crònica del ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del dia 17 de febrer
Etiquetado en:                            
× +info?
A %d blogueros les gusta esto: