Augmenten les classes de català per a persones d’origen estranger als centres de Manresa


S’ha multiplicat el nombre de centres que ofereixen aquestes classes gràcies als ajuts del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE)  però també, i sobretot, a la tasca de les formadores i la implicació dels centres.

imagen

En els darrers 3 anys, els centres educatius de Manresa que acullen classes de català per a les famílies d’origen estranger han crescut exponencialment: s’ha passat de 6 centres el curs 2019-20 als 17 centres a l’actualitat, amb un total de més de 250 persones inscrites.

El Pla Educatiu d’Entorn de Manresa (PEE), una proposta educativa amb visió comunitària gestionada entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Manresa, organitza des del curs 2016-17 una acció formativa per a les mares i pares dels alumnes dels centres de Manresa d’origen estranger que desconeixen la llengua catalana. L’objectiu principal és poder oferir a aquestes persones una eina imprescindible per a la cohesió social i el seu ple desenvolupament com a ciutadans com és el domini de la llengua. Però també n’hi ha d’altres més específics i quotidians que els permeten resoldre situacions com l’entesa amb els mestres dels seus fills, anar a comprar o fer les visites mèdiques preservant el dret a la intimitat. 

El fet d’organitzar aquestes classes de català en els mateixos centres permet que aquestes mares, sobretot, però també pares, entrin dins l’espai del centre on s’eduquen els seus fills, coneguin el personal que hi treballa i es pugui establir una via de comunicació fluïda amb el personal docent i la direcció del centre. Per facilitar aquesta entrada, les classes s’organitzen dins l’horari lectiu, coincidint amb l’entrada o sortida de la mainada al centre, en un espai que no estigui ocupat. Per això, la col·laboració amb la direcció i, en alguns casos també l’AMPA, és crucial per garantir el servei.

L’augment del nombre de centres que ofereixen aquestes classes és gràcies als ajuts del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE)  però també, i sobretot, a la tasca de les formadores i la implicació dels centres.

Aquesta acció, que passa per donar les mateixes oportunitats a tothom, fa que la integració i la cohesió social d’aquestes famílies sigui molt profitosa per l’arrelament al territori.

Documents relacionats

  • imagen

Publicación original

Augmenten les classes de català per a persones d’origen estranger als centres de Manresa
Etiquetado en:                                    
A %d blogueros les gusta esto: