El ‘Pacte Manresa 2022’ insta els governs de tot el món a combatre el canvi climàtic global i a crear ciutats sostenibles, justes i inclusives

El ‘Pacte Manresa 2022’ insta els governs de tot el món a combatre el canvi climàtic global i a crear ciutats sostenibles, justes i inclusives

El Fòrum Internacional Multireligiós ‘Cruïlla de Camins’ s’ha tancat aquest dimecres amb la signatura del ‘Pacte Manresa 2022’, que ha estat firmat per líders religiosos de tot el món, col·lectius internacionals de joves i de dones, autoritats locals i assistents

Ordre del dia del Ple extraordinari de l’Ajuntament de Manresa del 2 de desembre de 2022

Ordre del dia del Ple extraordinari de l’Ajuntament de Manresa del 2 de desembre de 2022

(*2*)   Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:   Consideracions legals Article